obec LENDAK

webový portál podtatranskej obce

Verzia stránky obce do roku 2016. Späť na www.lendak.sk.

štv02042020

Dôležité čísla: Vedúci PrO: 0905 658 047, pevná linka: 052 45 96 443, poruchy@lendak.sk 

Back Nachádzaš sa tu: Domov História a súčasnosť

História a súčasnosť

Začiatok písania oficiálnej histórie Prevádzkarne obce Lendak (ďalej len „PrO“)  je deň 06.08.1993, týmto dňom bola zriadená. Od svojho počiatku slúžila a dodnes slúži pre potreby občanov, obce. PrO sa pričinila o vznik, výstavbu:

 • vodovodu a záchytu vody z prameňa preň,
 • oporných múrov na cintoríne,
 • zdravotného strediska sv. Kozmu a Damiána,
 • kultúrneho domu,
 • plynovodu a regulačnej stanice plynu,
 • telefónnych a káblových rozvodov,
 • ihrísk pri škole a vo Dvore,
 • futbalového ihriska a šatní pod Kicorou,
 • verejného osvetlenia a rozhlasu,
 • miestnych komunikácií,
 • budovanie priekop, odvodňovacích kanálov, navážanie makadamu,
 • a rôzne iné.

Súčasnosť

Dnes má PrO v rámci svojej hlavnej činnosti realizovať tieto aktivity:

 • riadne hospodáriť s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, ktorý má ponechaný na dočasné hospodárenie,
 • zabezpečovať výstavbu, údržbu a vykonávať správu miestnych komunikácii, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok,
 • zabezpečovať odvoz komunálneho odpadu, čistenie obce, verejnú dopravu, výstavbu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, požiarnej zbrojnice, Obecného zdravotného strediska, bytovky, budovy Obecného úradu a trhoviska.

Okrem hlavnej činnosti PrO uskutočňuje aj podnikateľskú činnosť, ktorá zahŕňa:

 • prevádzku verejného obecného vodovodu, zabezpečovať jeho výstavbu a údržbu,
 • prevádzkovanie pohrebiska,
 • vykonávať vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce.

Pre všetky tieto úlohy ma PrO k dispozícii zamestnancov, mechanizmy a technické zázemie.

Budúcnosť

V budúcnosti, pravdepodobne už tento rok sa plánuje nákup novej techniky. Taktiež sa plánuje výstavba novej budovy PrO spojenou s hasičskou zbrojnicou vo Dvore. Táto budova by zlepšila pracovné prostredie nie len zamestnancom, ale pomáhala by aj pri vykonávaní všetkej potrebnej činnosti. Zlepšilo by sa efektivita, prostredie pre uskladňovanie materiálov a garážovanie mechanizmov. Touto stavbou by sa aj čiastočne zamedzilo poškodzovaniu mechanizmov. Kedy ale bude nová budova stáť, je zatiaľ otázne. Všetko závisí od financií. Aké práce sú naplánované na tento rok, sú spomínané v článku „Plán činnosti na rok 2016“.

Užitočné adresy

Informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Sťažnosti: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Administrátor: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Všetci poslanci: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Počasie