obec LENDAK

webový portál podtatranskej obce

Verzia stránky obce do roku 2016. Späť na www.lendak.sk.

pon26082019

Dôležité čísla: Vedúci PrO: 0905 658 047, pevná linka: 052 45 96 443, poruchy@lendak.sk 

Back Nachádzaš sa tu: Domov Obec Kategórie Oznamy Podmienky prihlasovania na stravovanie v školskej jedálni na nový školský rok 2016/2017

Podmienky prihlasovania na stravovanie v školskej jedálni na nový školský rok 2016/2017

Podmienky prihlasovania na stravovanie

Všetci stravníci musia vyplniť a podpísať záväznú prihlášku na stravovanie v školskej jedálni. Dieťa sa samo nemôže prihlásiť. Je potrebné, aby bola prihláška vyplnená a odovzdaná do 30.6.2016. Prihlášku na stravovanie v školskej jedálni musí rodič vyplniť aj za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu.

Spôsob platenia: bezhotovostne (cez účet) - 
Číslo účtu IBAN: SK83 0900 0000 0050 2386 0727

Dátum platenia: do 20-teho, mesiac vopred

Mesačný poplatok za stravovanie:

  • deti v MŠ: 23,52 € (1,12 € x 21 dní)
  • žiaci ZŠ I. stupeň: 19,95 € (0,95 € x 21 dní)
  • žiaci ZŠ II. stupeň: 21,21 € (1,01 € x 21 dní)
  • zamestnanci: 23,52 € (1,12 € x 21 dní)

V poznámke uviesť meno, triedu, príp. sumu ak sa platí za viac detí jednou sumou.

  • Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravu je možné deň vopred.
  • Odhlásenie zo stravy na daný deň je možné ráno elektronicky prostredníctvom zslendak.edupage.sk do 06:30 hod. Osobne alebo telefonicky je možné odhlásenie len deň vopred do 14:30 hod.
  • Kontakt na vedúcu školskej jedálne (tel. 0917160269, 0524596523, kl. 5).
  • V prípade ochorenia je možné si v prvý deň stravu odobrať v školskej jedálni v čase od 11:00 do 13:00 hod., ostatné dni počas choroby je potrebné odhlásiť sa.
  • Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Upozorňujeme stravníkov, aby si pozastavili platby (ak majú zriadený trvalý príkaz) za stravu cez letné prázdniny. Opätovne sa bude platiť za stravu až k 20.8.2016 za splnenia podmienky, že stravník odovzdá písomnú prihlášku na stravovanie na nový školský rok 2016/2017 vedúcej v ŠJ do 30.6.2016.

Preplatky sa budú vyrovnávať raz ročne.

Užitočné adresy

Informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Sťažnosti: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Administrátor: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Všetci poslanci: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Počasie