Grand Prix SR v šachu mládeže v ročníku 2014/2015

Grand Prix SR 2014/2015
Grand Prix SR 2014/2015
Grand Prix SR 2014/2015
Grand Prix SR 2014/2015
Grand Prix SR 2014/2015

Počas celej šachovej sezóny sa pre slovenskú mládež usporadúva množstvo turnajov a podujatí v šachu, počnúc súťažami na miestnej úrovni, až po Majstrovstvá SR. Niektoré z týchto podujatí sú zaradené do dlhodobo sledovaného seriálu turnajov pod označením Grand Prix SR (GPX SR).

Právo účasti tu majú hráči a hráčky s vekovým limitom 14 rokov a výkonnostným obmedzením 1350 ELO bodov, pričom štartovať môžu registrovaní aj neregistrovaní šachisti. V tomto ročníku sa celkovo do GPX SR zapojilo 1239 detí z celého Slovenska, pričom z Lendaku štartovalo 18 hráčov. Je to dosť, za čo vďačíme aj prebiehajúcemu projektu v našej Spojenej škole pod názvom Šach na školách. Celkovo bolo zorganizovaných 95 turnajov, jeden z nich sme usporiadali v Lendaku, v rámci seriálu Liga mládeže Spiša, s veľmi kvalitným obsadením. Výsledky sa postupne započítavali do 6 kategórií a to chlapci do 8 rokov – CH 08, do 11 rokov – CH 11 a do 14 rokov – CH 14 a podobne dievčatá do 8 – D 08, do 11 – D 11 a do 14 rokov – D 14. Desiati najlepší postúpili do semifinále, ktoré sa uskutočnilo v 3 regiónoch SR a z nich traja najlepší postúpili do celoslovenského finále. Hralo sa kruhovým systémom každý s každým na 9 kôl s časovým limitom 2 x 15 minút plus 5 sekúnd bonus na ťah.

Považujem za veľký úspech lendackého mládežníckeho šachu, že v oboch posledných kolách sme mali zastúpenie. Semifinále skupiny východ sa konalo v nedeľu, 31.5.2015 v Bardejove. Z našich mladých šachistov sa tu kvalifikovali siedmi. Z nich sa štyria prebojovali do celoslovenského finále a to Katka Dudašková – VI.C, v kategórii D 14, Pavol Stolár – VII.B, (CH 14), Janka Neupauerová – IV.A, (D 11) a Sabínka Halčinová – II.D ( D 08). Celoslovenské finále bolo zrealizované v nedeľu, 14.6.2015 v Ružomberku. Našim zástupcom sa darilo menej a na pódiové umiestnenia tentoraz nedosiahli. Najbližšie k tomu mala Katka, ktorá, so 4 bodmi, obsadila šieste miesto. Podrobnejšie výsledky, za celú sezónu, sú k dispozícii na stránke www.gpx.jogo.sk.

Chcem za celú sezónu poďakovať všetkým deťom, členom šachového krúžku, za to, že vzorne reprezentovali našu obec tak za šachovnicou, ako aj mimo nej. Ďakujem taktiež rodičom za pomoc pri účastiach na turnajoch. Poďakovanie patrí aj vedeniu Spojenej školy za materiálne a priestorové vybavenie a za finančné krytie dopravy a štartovného. Verím, že je to dobrá investícia a že decká budú robiť dobré meno Lendaku aj v budúcnosti.

Ing. Tomáš Hudáček, tréner ŠK CVČ Lendak