Výsledky ŠK CVČ Lendak

Šach

Liga mládeže Spiša v šachu mládeže – 1. kolo 17. 10. 2015 v Lendaku

Počet hráčov – 63 v ôsmich kategóriách
Počet hráčov Lendaku – 12

Medailové umiestnenia:

Kategória D 08 – 1. miesto - Barbora Konopová - I.D

Kat. D 14 – 1. miesto - Katka Dudašková - VII.C, 2. miesto - Ivka Stolárová - VI.C

Kat. CH 08 – 3. miesto - Florián Stolár - I.B

Kat. CH 11 – 3. miesto - Ján Halčin - IV.A

Ing. Tomáš Hudáček, tréner ŠK CVČ Lendak