obec LENDAK

webový portál podtatranskej obce

Verzia stránky obce do roku 2016. Späť na www.lendak.sk.

uto21012020

Dôležité čísla: Vedúci PrO: 0905 658 047, pevná linka: 052 45 96 443, poruchy@lendak.sk 

Back Nachádzaš sa tu: Domov Úrad Kategórie Oddelenia OcÚ Vnútorná správa Matrika Uzavretie manželstva

Uzavretie manželstva

Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom.

Ak ide o uzavretie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Spišskej Belej sa sobáše konajú spravidla v piatok a v sobotu a spravidla v obradnej sieni Mestského úradu (výnimočne je to možné aj mimo budovu úradu). Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. Matrika po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

POTREBNÉ DOKLADY:

Žiadosť o uzavretie manželstva

 • rodný list obidvoch snúbencov,
 • platné občianske preukazy obidvoch snúbencov,
 • rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode,
 • vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky,
 • v prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzavretie manželstva maloletému.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list,
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • doklad o pobyte,
 • potvrdenie o osobnom stave,
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom. Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode.

POPLATKY ZA UZAVRETIE MANŽELSTVA:

 • medzi občanmi SR, ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v matričnom obvode - bez poplatku
 • medzi štátnym občanom SR /s trvalým pobytom v matričnom obvode/ a cudzincom - 66,00 €
 • medzi cudzincami - 165,50 €
 • ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 199,00 €
 • pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanmi SR - 16,50 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanmi SR - 16,50 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 16,50 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanom SR a cudzincom - 33,00 €

DOBA VYBAVENIA: na počkanie

Užitočné adresy

Informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Sťažnosti: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Administrátor: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Všetci poslanci: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Počasie