obec LENDAK

webový portál podtatranskej obce

Verzia stránky obce do roku 2016. Späť na www.lendak.sk.

štv20022020

Dôležité čísla: Vedúci PrO: 0905 658 047, pevná linka: 052 45 96 443, poruchy@lendak.sk 

Back Nachádzaš sa tu: Domov Úrad Kategórie Projekty Naše dedičstvo - Kultúra a tradície

Naše dedičstvo - Kultúra a tradície

Naše dedičstvo - Kultúra a tradície

Projekt "Naše dedičstvo - Kultúra a tradície" sa realizoval v dňoch od 7. – 12. septembra 2015, medzi obcou Lendak a poľským partnerom z Gminy, Gródek nad Dunajecem.

Cieľom projektu bolo zvýšiť a rozšíriť vedomosti i zručnosti 40 účastníkov, vo veku 13 až 30 rokov o poľských a slovenských tradíciách, zvykoch a obyčajach z oboch zúčastnených krajín. Tento cieľ vychádzal z nutnej potreby kultivovania zanikajúcej tradície a potreby u detí a mladých ľuďoch, aby sa zabezpečilo zachovanie týchto tradícií, zvykov a obyčajov pre budúce generácie. V projekte bolo poukázané na prienik jednotlivých kultúr, ich vzájomných vzťahov a ich rozdielov. Účastníkmi boli mladí ľudia z poľskej skupiny "Rożnowioki" a slovenskej  folklórna skupiny "Kicora" a vedúci. V projekte  odznelo viacej prezentácii, tak ako to je počas kalendárneho roka: O zvykoch na Vianoce, Veľkú noc, oslava "Turíc" a "Zelených sviatkov" i tradičných dožinkách. Jednotlivé prezentácie zobrazujúce zvyky, tradície a obrady sa uskutočnili v podobe príbehov, hier, tancov, diskusií a odborných prednášok. Vysvetlili sa  jednotlivé kultúry, tradície a ukázali sa zvyky typické pre jednotlivé krajiny, aby sa vzbudil národný i lokálny patriotizmus, a budovala aktívna informovaná občianska spoločnosť s dôrazom na zachovanie pre budúce generácie, aby aj oni poznali Európsku tradičnú kultúru, zvyky a obyčaje svojich predkov.

Na záver môžeme povedať, že to bol bohatý týždeň na kultúru, tradície i zvyky z oboch strán. Mladí si odniesli množstvo nových poznatkov, skúsenosti i zážitkov, a nadobudli praktické i teoretické poznatky, ktoré budú môcť zúročiť vo svojom živote a odovzdať ich aj iným. Svedčí o tom aj fakt zvýšeného záujmu zo strany mladých o folklór a tradície. Záleží už len na nás, ako sa nám to podarí rozvinúť a zatraktívniť, aby sme sa nestali obeťou celosvetovej globalizácie a uniformity kultúry.   

Výstupy z tejto akcie si môžete pozrieť na obecných stránkach zúčastnených krajín, ako aj na webových stránkach Únie.

Číslo zmluvy: 2015-2-SK02-KA105-000604
Projekt sa financuje z prostriedkov Únie

Tento dokument vyjadruje iba názor autora a NA a Komisia nie sú zodpovedné za prípadné použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

Ján Neupauer, garant projektu

Užitočné adresy

Informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Sťažnosti: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Administrátor: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Všetci poslanci: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Počasie