obec LENDAK

webový portál podtatranskej obce

Verzia stránky obce do roku 2016. Späť na www.lendak.sk.

štv02042020

Dôležité čísla: Vedúci PrO: 0905 658 047, pevná linka: 052 45 96 443, poruchy@lendak.sk 

Back Nachádzaš sa tu: Domov Zastupiteľstvo Kategórie Kontrolór obce - články

Kontrola plnenia uznesení

Kontrola plnenia uzneseníPre zobrazenie čítajte celý článok...

Čítať ďalej: Kontrola plnenia uznesení

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Lendak na II. polrok 2013

Plán kontrolnej činnostiV zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Lendaku Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013, ktorý bol zverejnený spôsobom obvyklým v obci najneskôr 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Lendak na II. polrok 2013:

1. Následná finančná kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu Obce Lendak v súlade s platnými zákonmi za 1.polrok 2013.
2. Kontrola pokladničných operácií v pokladni obce Lendak v zmysle platnej legislatívy.
3. Kontroly vykonávané na základe podnetov - uznesení obecného zastupiteľstva obce Lendak, kontroly vykonávané na základe vlastného uváženia.
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Lendak.

Ostatné úlohy a činnosti:

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Lendak na rok 2014.
2. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2014.

Ing. Zuzana Mráziková
hlavný kontrolór obce

Užitočné adresy

Informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Sťažnosti: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Administrátor: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Všetci poslanci: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Počasie