obec LENDAK

webový portál podtatranskej obce

Verzia stránky obce do roku 2016. Späť na www.lendak.sk.

štv02042020

Dôležité čísla: Vedúci PrO: 0905 658 047, pevná linka: 052 45 96 443, poruchy@lendak.sk 

Back Nachádzaš sa tu: Domov Zastupiteľstvo Kategórie Materiály na rokovania 1.8.2016 | 21. riadne zasadnutie OcZ - AKTUÁLNE

1.8.2016 | 21. riadne zasadnutie OcZ - AKTUÁLNE

Program rokovania:

1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Dane a poplatky za I. polrok 2016
5. Kronika za I. polrok 2016
6. Sociálna starostlivosť
7. Správa o hospodárení Spojenej školy za I. polrok 2016
8. Výsledky Spojenej školy za školský rok 2015/2016
9. Inventarizácia za rok 2015
10. Rozpočtové opatrenie č. 5/2016
11. Zmena Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Lendak
12. Majetkoprávne záležitosti
13. Rôzne
14. Záver

Materiály:

Užitočné adresy

Informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Sťažnosti: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Administrátor: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Všetci poslanci: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Počasie