Poplatky za „káblovku“

Od júla sme opäť začali platiť za káblovku. Od nového prevádzkovateľa sme sa mali možnosť dozvedieť, že to bude 5,90 € za mesiac, čo je o 2,20 € viac ako sme platili pred rokom. Niektorí občania nám poslancom OcZ a starostovi vyčítajú, že toto zvýšenie ceny sme spôsobili tým, že sme TKR dali do prenájmu novej súkromnej firme. Nuž pokúsim sa vysvetliť prečo som aj ja hlasoval za to aby starosta podpísal uvedenú zmluvu o prenájme.

V prvom rade je potrebné uviesť, že krátko pred koncom minulého roka sme sa dozvedeli, že dovtedajší prevádzkovateľ vypovedal zmluvu a k 31.12.2011 konči. V tejto súvislosti bolo potrebné urýchlené konať aby od 1.1.2012 káblovka vôbec fungovala. Nasledoval pomerne zložitý proces výberu nového prevádzkovateľa, príprava zmluvy a pod., na ktorého konci bolo jednohlasné schválenie návrhu zmluvy v OcZ a následný podpis starostom obce. Netvrdím, že sa nedali vyjednať ešte lepšie zmluvne podmienky, ale v danej chvíli to bol kompromis, na ktorom sme sa všetci zhodli.

A teraz niekoľko čísel a faktov: V tomto roku (2012) zaplatíme za káblovku menej ako v roku 2011.

2011 = 3,70x12=44,40 €
2012 = 5,90x6=34,40 €, kto využil akciu zaplatil 30,-€, čiže o 14,40 € menej ako v roku 2011.

Z môjho pohľadu je však podstatná zmena v tom, že kým doteraz (do konca roka 2011) sme síce platili ako užívatelia 3,70 €, ale cez obecný rozpočet a rozpočet PrO sme mali ďalšie náklady, ktoré v posledných rokoch predstavovali sumu približne päť až desaťtisíc eur ročne. Naopak podpisom nových zmluvných podmienok, by obec nemala mať žiadne náklady, pričom nájomca zaplatí za prenájom 600,-€ a zároveň vynaloží ďalšie investície do rozširovania a modernizácie. Čiže opakujem, podstatná zmena je v tom, že obecný rozpočet nebude ďalej zaťažovaný dodatočnými nákladmi na TKR, ale tieto ušetrené prostriedky (dovolím si tvrdiť, že ročne to bude minimálne 10 000,-€) môžeme vyčleniť napr. na výstavbu ciest. Dnes už je možné povedať, že aj vďaka tomuto a podobným opatreniam sme len v tomto roku v obecnom rozpočte vyčlenili na výstavbu ciest 215 418,-€.

Je tu aj druhá možnosť a síce vrátiť sa k systému, že napr. školstvu dáme koľko si požiada, že káblovku budeme mať za 3,70 € a naďalej ju budeme dotovať a pod., ale v tomto prípade na potrebné investície (napr. cesty) neušetríme nič resp. len veľmi málo.

Ja osobne sa hlásim k prvej možno nepopulárnej variante, ktorá ale znamená spravodlivý a jasný systém financovania školstva (ten sme zaviedli v minulom roku), nedotovanie káblovky (od 1.1.2012), skrátka hospodárne, efektívne a účelne vynakladanie obecných (našich) financií aby sme ich mali čo najviac na iné potrebné investície.

Mgr. Michal Neupauer, poslanec OcZ
v Lendaku dňa 15.10.2012