obec LENDAK

webový portál podtatranskej obce

Verzia stránky obce do roku 2016. Späť na www.lendak.sk.

pon26082019

Dôležité čísla: Vedúci PrO: 0905 658 047, pevná linka: 052 45 96 443, poruchy@lendak.sk 

Back Nachádzaš sa tu: Domov Zastupiteľstvo Kategórie Poslanci Prečo nám už nevynášajú kontajnery z dvorov?

Prečo nám už nevynášajú kontajnery z dvorov?

Tak s touto otázkou ma v poslednej dobe oslovilo niekoľko občanov našej obce. Mám za to, že občania majú právo aj na kvalifikovanejšie odpovede ako len „to poslanci“ a preto som si dal tu námahu a vo svojom voľnom čase som spracoval prehľadnú tabuľku príjmov a výdavkov pri nakladaní s tuhým komunálnym odpadom /ďalej len TKO/ aby ste dostali kvalifikovanú odpoveď na otázku, ktorá je v úvode príspevku.

Rok Počet obyvateľov k 31.12. Celkové množstvo odpadu v t Celkové náklady na zber a likvidáciu TKO Príjmy od obyvateľov z poplatkov za TKO Rozdiel medzi príjmami a nákladmi Náklady na jednu tonu TKO Náklady na jedného obyvateľa Príjmy z poplatkov na jedného obyvateľa
2006 4748 430 56 571 € 23 369 € -33 202 € 131 € 11,91 € 4,92 €
2007 4820 501 62 872 € 21 842 € -41 030 € 126 € 13,04 € 4,53 €
2008 4882 643 71 297 € 32 042 € -39 255 € 111 € 14,60 € 6,56 €
2009 4953 776 75 055 € 31 445 € -43 610 € 97 € 15,15 € 6,35 €
2010 5019 711 63 638 € 31 758 € -31 880 € 89 € 12,68 € 6,33 €
2011 5083 730 77 344 € 32 252 € -45 092 € 106 € 15,22 € 6,35 €
2012* 5150 800 91 718 € 38 635 € -53 083 € 115 € 17,81 € 7,50 €

* údaje v roku 2012 sú predpoklad, reálne čísla budú známe až na budúci rok
Zdroj: vlastné spracovanie na základe podkladov poskytnutých z PrO, záverečných účtov obce, rozpočtov obce PrO na rok 2012.

Ako máme možnosť vidieť celkové náklady v každom zo sledovaných rokov vysoko prevyšujú príjmy. To znamená, že rozdiel dotujeme z podielových daní, pričom tieto prostriedky sme mohli vyčleniť napr. na cesty. Taký bol doterajší stav a teraz je na mieste otázka čo stým. Z môjho pohľadu existuje niekoľko variantov ako uvedený problém riešiť. Môžeme to nechať tak a naďalej „smeti“ štedro dotovať. To by však znamenalo tak ako som už uviedol, o toľko menej vyčleniť napr. na cesty. Ak sa však zhodneme na tom, že do budúcna by sme mali náklady aspoň priblížiť k príjmom tým pádom výrazne znížiť červené čísla aj tu máme niekoľko možností.

Prvá možnosť je jednoducho zvýšiť poplatky a rozdiel vyrovnať. To by ale znamenalo, že budeme platiť viac ako dvojnásobok toho čo platíme dnes, čiže nie len o 2,- eura na osobu viac ako hovorí vedúci PrO.

Druha možnosť je znížiť náklady na úroveň súčasných príjmov. Túto možnosť považujem prakticky za nereálnu.

Ďalšou možnosťou je kombinácia predchádzajúcich dvoch. To znamená minimalizovať náklady na maximálne možnú mieru a postupne zvyšovať príjmy. Ak berieme do úvahy, že najmenej 10 000,- eur z celkových nákladov predstavujú náklady na samotné vynášanie kontajnerov z dvorov tak hneď sa nám ponúka odpoveď na otázku z úvodu. Ja osobne nemám nič proti tomu aby sa kontajnery vynášali, ale buď nech si túto službu každý zaplatí alebo obec na túto službu vyčlení pracovníkov menších obecných služieb, ktorí nás nič nestoja.

Viem si predstaviť aj ďalšie spôsoby znižovania nákladov ako napr. zefektívnenie separovaného zberu aby náklady neboli vyššie ako na netriedený odpad lebo za uloženie každej tony netriedeného odpadu platíme asi 30,-eur, pričom je predpoklad, že táto suma sa bude len zvyšovať a naopak za vyseparovaný odpad budeme mať aspoň nepatrné príjmy. Tu by som privítal väčšiu angažovanosť výkonných zložiek to znamená ľudí, ktorí sú za to platení z obecného rozpočtu. Neexistencia takých dokumentov ako je Plán odpadového hospodárstva obce a VZN o nakladaní s komunálnym odpadom hovoria za všetko. Ja som pripravený podporiť každý pozitívny návrh v tejto oblasti len ho je potrebné predložiť na schválenie.

Moja predstava čo sa týka poplatkov za TKO je taká aby sme do budúcna zaviedli tzv. „množstevný zber“ čo by znamenalo, že obec každému odvezie a zlikviduje len také množstvo odpadu, ktoré si zaplatí. Uvedomujem si riziko vzniku „čiernych“ skládok, ale aj v tejto oblasti sú riešenia. Na presadzovanie tohto ale aj iných návrhov však potrebujeme spätnú väzbu, to znamená vyjadrenia vás občanov či už priamo na „zastupiteľstvách“, prostredníctvom e-mailov alebo osobne.

Odpadové hospodárstvo v Lendaku je z môjho pohľadu veľký problém a aj preto som inicioval vyhlásenie súťaže pre našich stredoškolských a vysokoškolských študentov, ktorí budú mať možnosť takouto formou prispieť k postupnému riešeniu tohto problému.

Ja vás drahí spoluobčania chcem aj touto formou vyzvať k aktívnejšiemu zapojeniu do verejného diania v obci. Ak študenti využijú spomínanú príležitosť, možno vás prostredníctvom dotazníkov oslovia aj s otázkami ako napr. Ste za to aby sme zber a likvidáciu TKO dotovali?, Ste za to aby sa v obci zaviedol „množstevný zber“? a pod. Vaše aktívne zapojenie bude znamenať, že aj my poslanci a starosta budeme nútení pri rozhodovaní tieto názory brať do úvahy.

Na záver využijem príležitosť a dovolím si vás vyzvať, aby ste sa pýtali nás poslancov, prečo v tom, ktorom prípade sme rozhodli tak alebo tak, mate na to plné právo. Neuspokojujte sa len s odpoveďami typu „to poslanci“ lebo mám niekedy pocit, že táto odpoveď v mnohých prípadoch slúži len ako výhovorka alebo na „očierňovanie“ poslancov. Určite si spomínate na obdobie zo začiatku minulého roka kedy sme boli obviňovaní z toho, že chceme predať obecný vodovod, že likvidujeme základnú umeleckú školu, škôlku, školskú jedáleň a pod. Po dvoch rokoch môžeme konštatovať, že obecný vodovod a kanalizácia sú v správe PrO, teda žiadny predaj sa neuskutočnil, v ZUŠ máme toľko žiakov ako nikdy pred tým, v škôlke máme 7 tried, čo sme tiež doteraz nemali a v školskej jedálni je viac ako dvojnásobný počet stravníkov, nuž nie likvidácia ale rozvoj. V tejto súvislosti ma veľmi potešilo konštatovanie pani zástupkyne pre MŠ na rodičovskom združení, že aj mojím výrazným pričinením je škôlka financovaná spôsobom, ktorý nám škôlky z okolitých obcí a miest môžu len závidieť. Aj touto formou jej ďakujem.

(Pozn.: Neprešlo jazykovou korektúrou)

Mgr. Michal Neupauer, poslanec OcZ
v Lendaku dňa 13.11.2012

Užitočné adresy

Informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Sťažnosti: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Administrátor: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Všetci poslanci: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Počasie