obec LENDAK

webový portál podtatranskej obce

Verzia stránky obce do roku 2016. Späť na www.lendak.sk.

štv20022020

Dôležité čísla: Vedúci PrO: 0905 658 047, pevná linka: 052 45 96 443, poruchy@lendak.sk 

Back Nachádzaš sa tu: Domov Zastupiteľstvo Kategórie Uznesenia 23.6.2016 | Uznesenie č.153/2016 | 20. zasadnutie OcZ

23.6.2016 | Uznesenie č.153/2016 | 20. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie

1. Znalecký posudok vyhotovený Ing. Jánom Trebuňom, Spišské Hanušovce 1, 059 04, na pozemok č. KN-C 873/8 v k.ú. Lendak, druh pozemku: orná pôda o výmere 198 m2. Cena určená znalcom: 19,36 €/m2, spolu za výmeru: 3 833,28 €.

B) Schvaľuje

1. Vyvlastnenie pozemku novovytvorená parc. KN-C 873/8 (odčlenená z parcely KN-C 873/1) druh pozemku: orná pôda, o výmere 198 m2 , v k.ú. Lendak za účelom sprejazdnenia ul. Jarnej.

ZA: 9, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

Užitočné adresy

Informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Sťažnosti: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Administrátor: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Všetci poslanci: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Počasie